Qin,Xue-Mei

Institution: Modern Research Center for Traditional Chinese Medicine of Shanxi University, China

Top Collaborators: Li ZY, Gao XX, Zhou YZ, Du GH, Cui J, Sun HF, Zhang LZ, Xing J, Zheng XY, Liu XJ, Li ZF, Tian JS, Tan XJ, Choi YH, Zheng XF, Liu P, Guo XQ

Research Interests: Depression, Chromatography, Energy Metabolism, Mass Spectrometry, Metabolism, Rats, Spectrometry, Treatment, Chinese, Rat, Acids, Acids, Sugar, Amino Acids, Control Group, Data Analysis, Fatty Acids, Gas Chromatography, Metabolism, Energy, Metabolomic, Metabolomics