Qin,Xue-Mei

Institution: Modern Research Center for Traditional Chinese Medicine of Shanxi University, China

Top Collaborators: Du GH, Li ZY, Gao XX, Zhou YZ, Cui J, Sun HF, Zhang LZ, Liu XJ, Li ZF, Tian JS, Xing J, Zheng XY, Choi YH, Tan XJ, Guo XQ, Zheng XF, Liu P

Research Interests: Depression, Chromatography, Energy Metabolism, Mass Spectrometry, Metabolism, Rats, Spectrometry, Treatment, Chinese, Rat, Acids, Acids, Sugar, Amino Acids, Control Group, Data Analysis, Fatty Acids, Gas Chromatography, Metabolism, Energy, Metabolomic, Metabolomics