Qian,Dong-Jin

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Chen M, Miyake J, Sun Q, Liu J, Liu TX, Zhang CF, Liu A, Nakamura C, Wang HL, Ren XB, Huang HX, Zorin NA, Chen D

Research Interests: Carbon, Electron, X-ray, Absorption, Atomic Force Microscopy, Electron Microscopy, Force Microscopy, Indium, Microscopy, Redox, Tin, Water, Gold, Carbon Nanotubes, Nanotubes, Photoelectron Spectroscopy, Polymers, Spectroscopy, X-ray Photoelectron Spectroscopy, Quartz