Luo,Zhuo-Jing

Institution: Fourth Military Medical University, China

Top Collaborators: Wang HQ, Liu ZH, Samartzis D, Chen YF, Sun Z, Gao Y, Wan ZY, Zhang YZ, Zhang WL, Chen BY, Wang X, Chen LW, Huang M, Zhang Q, Yan XD, Wang ZY, Hao M, Wang YZ, Cao FL, Jiang TS

Research Interests: Human, Cells, Disc Degeneration, Intervertebral Disc, Intervertebral Disc Degeneration, Treatment, Cell, Apoptosis, PCR, Regulation, Role, Time, Diseases, Western Blotting, Play, Scoliosis, Patients, Electron, Electron Microscopy, Microscopy