Liao,Liang-Sheng

Institution: Soochow University, China

Top Collaborators: Gao CH, Cai SD, Zhou DY, Gu W, Wang ZK, Xu MF, Dong SC, Jiang ZQ, Shi XB, Cui LS, Ji SJ, Jin ZM, Zu FS, Liu Y, Zhang L, Zhang ZH, Lee ST, Zhu XZ, Liang J, Jin Y

Research Interests: Efficiency, Light, Device, Devices, Power, Anode, Spectroscopy, Impedance, Impedance Spectroscopy, Absorption, Electronic, Exhibits, Indium, Ozone, Photoelectron Spectroscopy, Tin, X-ray, X-ray Photoelectron Spectroscopy, Cell, Iridium