Li Wang,Ning

Institution: Eye Center of Beijing Tongren Hospital of Capital Medical University, China

Top Collaborators: Zhao YY, Zhang FJ, Zhu SQ, Duan H, Li Y, Zhou ZJ, Ma WX

Research Interests: Blindness, Chinese, Disease, Gene, Laminin, Myopia, Single Nucleotide Polymorphism