Baranov,A V

Institution: State University of Informational Technologies, Russia

Top Collaborators: Orlova AO, Fedorov AV, Gromova YA, Maslov VG, Artemyev MV, Prudnikau AV, Rukhlenko ID, Savelyeva AV, Prudnikau A, Mukhina MV, Danilov VV, Fedorov MV, Ushakova EV, Litvin AP, Parfenov PS, Artemyev M

Research Interests: Membranes, Semiconductor, Track, Polymer, Luminescence, Quantum Dots, Spectroscopy, Transient, Immersion, Membrane, Nanocrystals, Separation, Solutions, Toluene, Cell, Cells, Devices, Exhibits, Films, Liquid Crystal