Zhu,Lingyan

Institution: Nankai University, China

Top Collaborators: Li X, Clark RJ, Zhao Y, Zhao X, Liu X, Bao C, Baker SS, Baker RD, Zhang L, Chen C, Liu W, Zhou Y, Lin Q, Zhang Y, Li D, Wang W, Davidson MW, Zhang ZQ, Liu S, Niu T

Research Interests: Water, Cells, Carbon, Cell, Role, Concentration, Time, Treatment, Gene, PH, Electron, Lead, Genes, Liver, Fluorescence, Copper, Oxygen, Sodium, Temperature, Human