Zhou,Jian-Guang

Institution: Beijing Institute of Biotechnology, China

Top Collaborators: Qian XL, Yu L, Huang CF, Pang B, Zhang H, Wang J, Li SH, Shi QG, Xie BX, Wu RQ, Yang H, Huang LY, Zeng DY, Tang YB, Liu J, Liu NF, Guan YY, Lu Q, Li QM, Sun HX

Research Interests: Cells, Cell, Human, Tumor, Diagnosis, Growth, Cancer, Prostate, Prostate Cancer, Water, Coenzyme A, Gene, Gene Expression, Solutions, Diseases, Endothelial Cells, Human Umbilical Vein Endothelial Cells, Inhibition, Liver, Necrosis