Zheng,Jian-Yu

Institution: Nankai University, China

Top Collaborators: Zhu YZ, Ouyang Q, Cai QM, Chen Q, Li YC, Zhang CH, Yan KQ, Zhang YL, Kong LC, Jiang DH, Yin CP, Liu JZ, Chen C, Qian X, Song J, Gao XP, Wei HB

Research Interests: Trifluoroacetate, Porphyrins, 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid, Culture, Echinochloa, Fungus, Growth, Magnaporthe, Magnaporthe Grisea, Oxidative Coupling, Zinc, Cells, Donor, Dyes, Efficiency, Power