Yu,Zhi-Xiang

Institution: Peking University, China

Top Collaborators: Jiao L, Lin M, Jiang GJ, Zhuo LG, Guo YA, Zheng QH, Meng W, Liang Y, Jiang X, Li Q, Kang GY, Fu XF, Li F, Zhang JJ, Jing ZC, Yao ZK, Shen JY, Wu BX, Xu KF, Dou M

Research Interests: Carbon, Copper, Natural Products, Water, Gold, Aldehydes, Alkynes, Amines, Environment, Proton, Reports, Time, Cyclopentane, Cyclohexanones, Skeleton, Orientation, Thermodynamic, Skeletons, Hypertension, Patients