Yu,Zhi-Xiang

Institution: Peking University, China

Top Collaborators: Jiao L, Lin M, Jiang GJ, Zhuo LG, Zheng QH, Meng W, Liang Y, Jiang X, Li Q, Kang GY, Guo YA, Li F, Zhang JJ, Jing ZC, Yao ZK, Shen JY, Wu BX, Xu KF, Dou M, Zhu XY

Research Interests: Carbon, Copper, Natural Products, Water, Gold, Aldehydes, Alkynes, Amines, Environment, Proton, Reports, Time, Cyclopentane, Cyclohexanones, Skeleton, Orientation, Thermodynamic, Skeletons, Hypertension, Patients