Yu,Zhi-Xiang

Institution: Peking University, China

Top Collaborators: Jiao L, Lin M, Jiang GJ, Zhuo LG, Li Q, Kang GY, Guo YA, Zheng QH, Meng W, Liang Y, Jiang X, Galiè N, , Fu XF, Li F, Zhang JJ, Jing ZC, Yao ZK, Shen JY, Wu BX

Research Interests: Carbon, Copper, Natural Products, Water, Gold, Aldehydes, Alkynes, Amines, Environment, Proton, Reports, Time, Cyclopentane, Cyclohexanones, Skeleton, Orientation, Thermodynamic, Skeletons, Hypertension, Patients