Wei,Zhixiang

Institution: National Center for Nanoscience and Technology, No. 11 Beiyitiao, Zhongguancun, Beijing 100190, China

Top Collaborators: Zhang Y, Teng H, Fang J, Yan Y, Wang K, Wang L, Quan B, Liu X, Xu J, Han H, Shen PK, Lu H, Wang Z, Bianchini C, Vizza F, Zhan T, Meng Y, Li X, Zhang Q, Hu J

Research Interests: Laser, Time, Water, Electron, Power, Nanowire, Efficiency, Superoxide, Microscopy, Spectroscopy, Treatment, Electrode, Pulse, Lead, Ability, Sapphire, Temperature, X-ray, Cell, Cells