Velissariou,V

Institution: Maternity/Gynecological and Pediatric Clinic Mitera, Greece

Top Collaborators: Konstantinidou AE, Christopoulou G, Tzetis M, Tsezou A, Kanavakis E, Kitsiou-tzeli S, Karadimas C, Hatzaki A, Sifakis S, Apostolopoulou D, Bouzarelou D, Sismani C, Konstantinidou A, Donoghue J, Kappou D, Alexandrou A, Sideris A, Karkaletsi M, Tzortzis E, Christopoulou S

Research Interests: Autopsy, Cytogenetic, Diagnosis, Gestation, Pregnancy, Prenatal Diagnosis, Fibroblast Growth Factor, Amniocentesis, Arm, Chromosome, Cytogenetic Analysis, Fetus, Genes, Genotype, Genotype-phenotype Correlations, Phenotype, Report, Achondroplasia, Aid, Bones