Veiko,Natalya N

Institution: Russian Academy of Medical Sciences, Russia

Top Collaborators: Kostyuk SV, Baranova A, Ermakov AV, Konkova MS, Efremova LV, Smirnova TD, Glebova KV, Alekseeva AY, Ershova ES, Izhevskaya VL, Kozhina EA, Egolina NA, Shilova NV, Zolotukhina TV, Markova ZG, Malinovskaya EM, Izevskaya VL, Tabakov VJ, Chestkov VV, Baydakova GV

Research Interests: Cells, DNA, Human, Bystander Effect, Culture, Oxygen, Radiation, Cell, Apoptosis, Lymphocytes, Nitrogen, Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species, Actin, Endothelial Cells, Human Umbilical Vein Endothelial Cells, Polymerization, Umbilical Vein, Vein, X-ray