Varnek,Alexandre A

Institution: A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Top Collaborators: Krysko OL, Krysko AA, Samoylenko GV, Polishchuk PG, Fonari MS, Kravtsov VCH, Andronati SA, Kabanova TA, Lipkowski J, Khristova TM, Kabanov VM

Research Interests: Fibrinogen, Inhibition, X-ray