Tsimikas,Sotirios

Institution: University of California San Diego, USA

Research Interests: Lipoprotein, Phospholipids, Lipoprotein (a), Disease, Atherosclerosis, Plasma, Risk, Artery, Apob, Apolipoprotein, Human, Coronary Artery, Epitopes, Apob-100, Humans, Biomarkers, Coronary Artery Disease, Malondialdehyde, Phospholipase, Cardiovascular Disease