Touz,Maria C

Institution: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Research Interests: Endocytosis, Giardia, Giardia Lamblia, Lamblia, Membrane, Vacuoles, Endosomes, Lipoprotein, Lysosomes, Parasite, Plasma, Plasma Membrane, Proteins, Trophozoites, Cells, Ligands, Tyrosine, Cell, Clathrin, Cyst