Tokajuk,Grażyna

Institution: Medical University of Białystok, Poland

Research Interests: Evaluation, Leukoplakia, Oral Leukoplakia, Photodynamic Therapy, Treatment