Toda,Shuji

Institution: Saga University, Japan

Research Interests: Cell, Cells, Collagen, Growth, Immunohistochemistry, Tissue, Apoptosis, Time, Adipose Tissue, Diseases, Electron, Electron Microscopy, Microscopy, mRNA, Kinase, Dialysis, Peritoneal Dialysis, Behavior, Adipokines, Adiponectin