Takahata,Hiroki

Institution: University of Toyama, Japan

Research Interests: Alkylation, Sucrase, Acarbose, Drugs, Treatment, Anti-hiv Agents, Cytosine, Hiv, Skeleton, Uracil, Bromides, Phenol, Phenols, Evaluation, Glucoamylase, Glycoproteins, Hyperglycemia, Ic50, Isomaltase, Laser