Sun,Xiang-Ying

Institution: Huaqiao University, China

Top Collaborators: Lian HT, Liu B, Guo SB, Xue FN, Duan ZJ, Liu HX, Li Q, Yu HL, Deng XQ, Chen YP, Li YJ, Wang XL, Li YC, Zhai B, Quan ZS, Tian XF, Fang Z, Jiang D, Zhang GG, Jing Y

Research Interests: Blood, Cellulose, Carcinoma, Cells, Human, Blood Serum, Detection Limit, Film, Serum, Urea, Carbon, Heme, Heme Oxygenase, Heme Oxygenase-1, Hepatorenal Syndrome, Role, Syndrome, Control Group, Endocannabinoid, Fluoxetine