Saroglou,George

Institution: Elena Venizelou Hospital, Greece

Top Collaborators: Vezali E, Elefsiniotis IS, Elefsiniotis I, Mihas C, Glynou I, Brokalaki H, Apostolopoulou E, Koutsounas S, Paraskevas E, Stamataki P, Papazafiropoulou A, Zorou I, Giannakopoulou M, Magaziotou I, Sarafis P, Tsoumakas K, Drakoulis N, Kada H, Konstantinou E, Pavlidis C

Research Interests: Hepatitis, Chronic Hepatitis, Infection, Virus, Chronic Hepatitis C, Hepatitis C, Patients, Treatment, B Virus, Hbsag, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Prevalence, Women, Genotype, Kinetics, Ribavirin, Serum, Risk, Antigen
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos