Saroglou,George

Institution: Elena Venizelou Hospital, Greece

Top Collaborators: Vezali E, Elefsiniotis IS, Elefsiniotis I, Mihas C, Glynou I, Brokalaki H, Apostolopoulou E, Stamataki P, Papazafiropoulou A, Zorou I, Giannakopoulou M, Magaziotou I, Sarafis P, Tsoumakas K, Drakoulis N, Kada H, Konstantinou E, Pavlidis C, Dimitroulopoulos D, Mariolis-sapsakos T

Research Interests: Hepatitis, Chronic Hepatitis, Infection, Virus, Chronic Hepatitis C, Hepatitis C, Patients, Treatment, B Virus, Hbsag, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Prevalence, Women, Genotype, Kinetics, Ribavirin, Serum, Risk, Antigen