Saraiva,Elvira M

Institution: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

Research Interests: Leishmaniasis, Leishmania, Macrophages, Parasite, Cells, Nitric Oxide, Production, Cutaneous Leishmaniasis, Parasites, Growth, Apoptosis, Bacteria, Biopsies, Death, DNA, Dnase, Elastase, Electron, Electron Microscopy, Fungi