Samuelsson,Anders

Institution: Global DMPK Innovative Medicines, In vivo Screening & Profiling, AstraZeneca R&D, Södertälje, Sweden

Research Interests: Capillary, Dog, Handling, Rat, Toxicology