Qu,Liang-Hu

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Zhou H, Yang JH, Xu H, Shao P, Li JH, Huang MB, Chen YQ, Xiao ZD, Diao LT, Guan DG, Zhang QQ, Ma LM, Liao JY, Huang QJ, Yu CH, Huang HL, Zhang Y, Deng YJ, Jiang S, Zhou AD

Research Interests: Micrornas, Mirnas, miRNA, Human, Coding, Gene, Regulation, Cells, Cell, Genes, Cell Lines, Microrna, Role, Genome, Eukaryotes, Cancer, Tumor, RNA, Identification, Methods