Qu,Liang-Hu

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Zhou H, Yang JH, Xu H, Shao P, Li JH, Xiao ZD, Diao LT, Huang MB, Chen YQ, Guan DG, Zhang QQ, Ma LM, Liao JY, Zhang Y, Deng YJ, Jiang S, Zhou AD, Yao Q, Huang QJ, Yu CH

Research Interests: Micrornas, Mirnas, miRNA, Human, Coding, Gene, Regulation, Cells, Cell, Genes, Cell Lines, Microrna, Role, Genome, Eukaryotes, Cancer, Tumor, RNA, Identification, Methods