Qu,Liang-Hu

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Zhou H, Yang JH, Shao P, Xu H, Li JH, Chen YQ, Xiao ZD, Diao LT, Huang MB, Guan DG, Liao JY, Zhang QQ, Ma LM, Huang HL, Zhang Y, Deng YJ, Jiang S, Zhou AD, Yao Q, Huang QJ

Research Interests: Micrornas, Mirnas, miRNA, Human, Coding, Gene, Regulation, Cells, Cell, Genes, Cell Lines, Microrna, Role, Genome, Eukaryotes, Cancer, Tumor, RNA, Identification, Methods