Qiugen,Wang

Institution: First People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University, China

Top Collaborators: Xiaoxi J, Fang W, Dongmei W, Fan L, Xiaoqin L, Yunlong S, Jie Z

Research Interests: Bone, Internal Fixators, Surgery