Qing,Jie

Institution: Affiliated WuTaiShan Hospital of Medical College of Yangzhou University, China

Top Collaborators: Liu J, Ashkenazi A, Li J, Ye S, Dong H, Dongyang C, Liu Y, Zhihong X, Dongquan S, Jin D, Jianghui Q, Jizhen Q, Pu Y, Huacheng H, Du X, Wei S, Wang QR, Zhang X, Chan E, Bu R

Research Interests: Fibroblast Growth Factor, Tyrosine, Prolactin, A Gene, Acids, Apoptosis, Binding Protein, Bladder, Bladder Cancer, Cancer, Carcinoma, Cell Lines, Cell Proliferation, Coa, Enzymes, Fatty Acids, Fibroblast, Fibroblast Growth Factor Receptor, Fibroblast Growth Factor Receptor 3, Gene
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos