Qin,Xue-Mei

Institution: Modern Research Center for Traditional Chinese Medicine of Shanxi University, China

Top Collaborators: Gao XX, Zhou YZ, Du GH, Li ZY, Cui J, Sun HF, Zhang LZ, Liu XJ, Li ZF, Tian JS, Xing J, Zheng XY, Choi YH, Tan XJ, Guo XQ, Zheng XF, Liu P

Research Interests: Depression, Chromatography, Energy Metabolism, Mass Spectrometry, Metabolism, Rats, Spectrometry, Treatment, Chinese, Rat, Acids, Acids, Sugar, Amino Acids, Control Group, Data Analysis, Fatty Acids, Gas Chromatography, Metabolism, Energy, Metabolomic, Metabolomics