Qiao,Shan-Yi

Institution: Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology, China

Top Collaborators: Wang AN, Zhang YX, Cai CJ, Zeng XF, Zhang FR, Zhang GL, Thacker PA, Wang JJ, Yi XW, Yu HF, Dong B, Hu ZY, Liu G, Yuan H, Yang S, Zhou WX

Research Interests: Lactobacillus, Lactobacillus Fermentum, Pigs, Amyloid, Chinese, Disease, Mice, Patients, Prescription, Diquat, Redox