Qiao,Ming-Qiang

Institution: Nankai University, China

Top Collaborators: Li X, Zhang HY, Hou S, Feng XZ, Wang R, Wang C, Yu L, Zhang YJ, Huang X, Wang Y, Xie Y, Qiu XJ, Ren P, Gao LC, Zhou HH

Research Interests: Water, Biosensor, Device, Dimethylsiloxane, Glass, Immunoassay, Photoelectron Spectroscopy, Spectroscopy, Wettability, Work, X-ray, X-ray Photoelectron Spectroscopy, 5-ht, Acth, Antidepressants, Axis, Chinese, Depression, Dopamine, Gastric Emptying