Qi,Jin-Shun

Institution: Shanxi Medical University, China

Top Collaborators: Wu MN, Wang XH, Yuan L, Hölscher C, Han WN, Yang W, Li QS, Chen XR, Pan YF, Liu XJ, Yang D, He YX, Cheng L, Zhang H, Zhang JF, Wang ZJ, Jia XT, Gao XP, Ma CG, Liu QS

Research Interests: Amyloid, Brain, Disease, Water, Memory, Injection, Treatment, Learning, Rats, Long-term Potentiation, Neurons, Affect, Amyloid Beta Protein, Concentrations, Excitatory Postsynaptic Potentials, Postsynaptic Potentials, Vasopressin, Depression, Synaptic Transmission, Cognition