Qi,Jin-Shun

Institution: Shanxi Medical University, China

Top Collaborators: Wu MN, Wang XH, Yuan L, Li QS, Hölscher C, Han WN, Yang W, Pan YF, Chen XR, Zhang JF, Wang ZJ, Liu XJ, Yang D, He YX, Cheng L, Zhang H, Yin WJ, Cai HY, Jia XT, Gao XP

Research Interests: Amyloid, Brain, Disease, Water, Memory, Injection, Treatment, Learning, Rats, Long-term Potentiation, Neurons, Affect, Amyloid Beta Protein, Concentrations, Excitatory Postsynaptic Potentials, Postsynaptic Potentials, Vasopressin, Depression, Synaptic Transmission, Cognition