Pangalis,Gerassimos A

Institution: Department of Hematology, Athens Medical Center , Athens , Greece

Top Collaborators: Mantzourani MG, Dimitriadou E, Chantziara K, Kyrtsonis MC, Thanopoulou I, Panayiotidis P, Variami H, Papadaki H, Vaiopoulos G, Patsouris E, Sachanas S, Korkolopoulou P, Levidou G, Angelopoulou MK, Moschogiannis M, Yiakoumis X, Kalpadakis C, Vassilakopoulos TP, Kontopidou F, Tsirkinidis P

Research Interests: Disease, Hematological Malignancies, Myelodysplastic Syndrome, Patient, Syndrome, Trisomy, Ulcers, Vasculitis, Caspase 3, Chronic Lymphocytic Leukemia, Leukemia, Lymph, Lymph Node, Lymphocytic Leukemia, Multivariate Analysis, Patients, Progression-free Survival, Rest, Spleen, Survival