Lushchak,Volodymyr I

Institution: Precarpathian National University named after Vassyl Stefanyk, Ukraine

Top Collaborators: Kubrak OI, Storey KB, Storey JM, Rovenko BM, Husak VV, Atamaniuk TM, Lozinsky OV, Gospodaryov DV, Poigner H, Kriews M, Abele D, Vasylkiv OY, Yurkevych IS, Shcherbij MV, Kryshchuk NI, Shchypanska NY, Riabkina AH, Skarbek SV, Maksymiv IV, Torous IM

Research Interests: Superoxide, Oxidative Stress, Catalase, Glutathione, Superoxide Dismutase, Glucose, Goldfish, Dehydrogenase, Oxygen, Enzymes, Glucose-6-phosphate, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Concentration, Chromium, Transferase, Water, Concentrations, Reductase, Treatment, Affect