Lushchak,Volodymyr I

Institution: Precarpathian National University named after Vassyl Stefanyk, Ukraine

Top Collaborators: Kubrak OI, Storey KB, Storey JM, Rovenko BM, Husak VV, Atamaniuk TM, Lozinsky OV, Gospodaryov DV, Poigner H, Kriews M, Abele D, Vasylkiv OY, Yurkevych IS, Kryshchuk NI, Shchypanska NY, Riabkina AH, Skarbek SV, Maksymiv IV, Torous IM, Glovyak AD

Research Interests: Superoxide, Oxidative Stress, Catalase, Glutathione, Superoxide Dismutase, Glucose, Goldfish, Dehydrogenase, Oxygen, Enzymes, Glucose-6-phosphate, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Concentration, Chromium, Transferase, Water, Concentrations, Reductase, Treatment, Affect