Lushchak,Volodymyr I

Institution: Precarpathian National University named after Vassyl Stefanyk, Ukraine

Top Collaborators: Kubrak OI, Storey KB, Storey JM, Rovenko BM, Husak VV, Atamaniuk TM, Lozinsky OV, Gospodaryov DV, Yurkevych IS, Poigner H, Kriews M, Abele D, Vasylkiv OY, Torous IM, Glovyak AD, Klyuba VP, Shcherbij MV, Kryshchuk NI, Shchypanska NY, Riabkina AH

Research Interests: Superoxide, Oxidative Stress, Catalase, Glutathione, Superoxide Dismutase, Glucose, Goldfish, Dehydrogenase, Oxygen, Enzymes, Glucose-6-phosphate, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Concentration, Chromium, Transferase, Water, Concentrations, Reductase, Treatment, Affect