Luo,Yun-Bo

Institution: Hebei United University, China

Top Collaborators: Huang KL, Xu WT, Cheng J, Yan HX, Shi J, Liang ZH, Fu DQ, Shangguan FZ, Zhao WW, Zhu BZ, Dafni A, Li JH, Liu HP, Deng ZH, Liu ZJ, Shen XY, Qu GQ, Salazar GA, Liu X, Bernhardt P

Research Interests: Cell, Cell Death, Death, Plants, Time, Tomato, Growth, Hydrogen, Hydrogen Peroxide (h2o2), Oxygen, Plant, Superoxide, Gene, Ecology, Flowers, Food, Insects, Life, Life Cycles, Orchidaceae