Lung,For-Wey

Institution: E-Da Hospital, Taiwan

Top Collaborators: Yang MC, Yu TJ, Yen YC, Huang MF, Yen CF, Lin HY, Huang CH, Wu WJ, Wang CC, Chien CC, Chung TS, Lin CH, Chang YY, Chang CL, Tzeng DS, Yang P, Shu BC, Hallmayer JF

Research Interests: Gene, Patients, Schizophrenia, Role, Monoamine Oxidase, Monoamine Oxidase A, Oxidase, Mental Disorders, Drugs, Risperidone, Treatment, Chinese, Population, Neuroprotective Effects, Water, Dopamine, Dopamine D4 Receptor, Exon, Heroin, Heroin Addiction