Lukyanov,Konstantin A

Institution: Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russia

Top Collaborators: Chudakov DM, Bogdanov AM, Kudryavtseva EI, Subach FV, Verkhusha VV, Serebrovskaya EO, Gorodnicheva TV, Ermakova GV, Solovieva EA, Sharonov GV, Zagaynova EV, Zaraisky AG, Gurskaya NG, Staroverov DB, Zhang L, Fradkov AF, Mishin AS, Markina NM, Yampolsky IV, Pereverzev AP

Research Interests: Cells, Light, Proteins, Family, Cell, Fluorescence, Acceptors, Biochemistry, Donors, Electron, Treatment, Affect, Cell Division, Chromosomes, DNA, Embryos, Histone, Histone H2b, Illumination, Meiosis