Lu,Tong-Bu

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Jiang L, Zhong DC, Feng XL, Zheng XD, Zhang M, Ou GC, Zhang WX, Cao FL, Xiang H, Yang LZ, Chen JM, Gong YN, Huang YL, Ma WJ, Meng M, Zhu J, Yao J, Yang GY, Li HY, Makal TA

Research Interests: Water, Hydrogen, X-ray, X-ray Diffraction, Adsorption, Cations, Exhibits, PH, Polymers, Vanadium, Ions, Cadmium, Copper, Cryptates, Methanol, Temperature, L-leucine, Nickel, Fluorine, Methane