Lu,Shu-Zheng

Institution: The 1st Ward of Beijing Anzhen Hospital Affiliated by Capital Medical University, China

Top Collaborators: Yang XS, Zhu HG, Yu ZJ, Ren F, Chen YQ, Wu X, Zhang ZC, Zhang LJ

Research Interests: Risk, Stents