Lu,Jia-Hai

Institution: Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou, China

Top Collaborators: Jing QL, Yang ZC, Luo L, Xiao XC, Di B, He P, Fu CX, Wang M

Research Interests: Community, Dengue, Dengue Virus, Epidemiology, Genotype, Health, Public Health, Virus