Lu,Guo-Yuan

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Xu W, Wang Y, Xiao Y, Liu F, Zhang CZ, Cao H, Im C

Research Interests: Water, Films, Head, Pressure, Thymine, Exhibits, Suggestion