Lu,Guo-Yuan

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Zhang CZ, Cao H, Im C, Xu W, Wang Y, Xiao Y, Liu F

Research Interests: Water, Films, Head, Pressure, Thymine, Exhibits, Suggestion