Lu,Cheng-Ping

Institution: Nanjing Agricultural University, China

Top Collaborators: Fan HJ, Liu YJ, Ma Z, Ni XD, Li J, Zhang XL, Ju CX, Gu HW, Wang YS, Ouyang W, Liu XJ, He KW, Yu SQ, Jiang H, Zhang HB, Lin HX, Zeng Y, Shen CJ, Zheng JX, Wang N

Research Interests: Gene, PCR, Strain, Infection, Genes, Virulence, Aeromonas, Aeromonas Hydrophila, Strains, Streptococcus, Immunity, Serine, Serine Protease, Virus, Time, Genome, Zebrafish, Chinese, Proteins, Streptococcus Suis