Lu,Cheng-Ping

Institution: Nanjing Agricultural University, China

Top Collaborators: Fan HJ, Liu YJ, Ma Z, Ni XD, Li J, Zhang HB, Jiang H, Lin HX, Shen CJ, Zeng Y, Zheng JX, Li Y, Wang N, Zhang H, Zhang XL, Ju CX, Gu HW, Wang YS, Ouyang W, Liu XJ

Research Interests: Gene, PCR, Strain, Infection, Genes, Virulence, Aeromonas, Aeromonas Hydrophila, Strains, Streptococcus, Immunity, Serine, Serine Protease, Virus, Time, Genome, Zebrafish, Chinese, Proteins, Streptococcus Suis