Lombardi,John R

Institution: Jilin University, China

Top Collaborators: Xu S, Zhao B, Xu W, Tang B, Fu X, Wang X, Guo H, Zhou J, An J, Birke RL, Znamenskiy V, Bei F, Pan Y, Xue X, Ji W, Aydin M, Mao Z, Zheng X, Li Z, Zhao X

Research Interests: Silver, Nanoparticles, Spectroscopy, Time, Charge, Transfer, Electronic, Ions, Niobium, Ability, Raman Scattering, Gold, Nanoparticle, Palladium, Raman Spectroscopy, Lead, Dye Laser, Electron, Laser, Laser Vaporization