Liu,Zhi-jie

Institution: Dalian University of Technology, China

Top Collaborators: Shaw N, Li Y, Xiao XJ, Chen LJ, Zhang L, Tsai WC, Hsiao YY, Zhang GQ, Zhang R, Ding W, Wu FL, Wang XB, Jiao L, Jiang L, Gong JP, Yang SM, Wei F, Dang L, Zhang S, Velazquez OC

Research Interests: Human, Cells, Hydrogen, Role, Acids, Time, Play, Regulation, Efficiency, Pulse, Therapeutic, Tumor, Tumors, Apoptosis, Family, Active Site, Catalysis, Disease, Mutation, Mutations