Liu,Yi-Ping

Institution: Sichuan Agricultural University, China

Top Collaborators: Qu XJ, Zhu Q, Qu JL, Kao YC, Yao YG, Hou KZ, Jiang XS, Du HR, Hu XJ, Jin B, Wang Y, Zhao MF, Teng YE, Zhang Y, Zhang ZR, Wang TS, Lu CW, Zhao XL, Jiang YH, Yang XH

Research Interests: Time, Cells, Chinese, Cancer, Gastric Cancer, mRNA, PCR, Chicken, Treatment, Proteins, Regulation, Role, Tumor, Gene, Meat, Patients, Brain, Tissue, Tissues, Population