Liu,Teng-Yu

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Chi CW, Gao B, Guo H, Wang XM, Zhao XY, Ling ZH, Zhang Z, Huang PL, Liou SH, Ueng YF, Zeng JP, Bi B, Chung YT, Chen L, Hsieh LL, Yang P, Chen IH, Guo Y, Liao CT, Zhou YQ

Research Interests: Carbon, Perylene, Areca, Carrageenan, Catechin, Mass Spectrometry, Nut, Polymers, Procyanidins, Spectrometry, Aromatic Hydrocarbons, Coal, Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, River, Vehicular Emissions, Adenosine, Adjustment, Association, Carcinoma