Liu,Teng-Yu

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Chi CW, Gao B, Guo H, Wang XM, Zhao XY, Ling ZH, Zhang Z, Huang PL, Liou SH, Ueng YF, Zeng JP, Bi B, Chen L, Chung YT, Yang P, Hsieh LL, Guo Y, Chen IH, Zhou YQ, Liao CT

Research Interests: Carbon, Perylene, Areca, Carrageenan, Catechin, Mass Spectrometry, Nut, Polymers, Procyanidins, Spectrometry, Aromatic Hydrocarbons, Coal, Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, River, Vehicular Emissions, Adenosine, Adjustment, Association, Carcinoma