Liu,Teng-Yu

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Chi CW, Gao B, Guo H, Wang XM, Zhao XY, Ling ZH, Zhang Z, Huang PL, Liao CT, Zhou YQ, Liou SH, Ueng YF, Zeng JP, Bi B, Chung YT, Chen L, Hsieh LL, Yang P, Chen IH, Guo Y

Research Interests: Carbon, Perylene, Areca, Carrageenan, Catechin, Mass Spectrometry, Nut, Polymers, Procyanidins, Spectrometry, Aromatic Hydrocarbons, Coal, Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, River, Vehicular Emissions, Adenosine, Adjustment, Association, Carcinoma