Liu,Shu-Sheng

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Wang XW, Luan JB, Callaghan JJ, Wang YJ, Zhang T, Yang J, Hennessy DW, Zhao QY, Wang J, Bing XL, Li JM, Zchori-fein E, Li M, Yao DM, Walling LL, Yang M, Guo JY, Sun J, Liang YQ, Bae JJ

Research Interests: Whitefly, Virus, Whiteflies, Bone, Genes, Plants, Insect, Plant, Tomato, Infection, Time, Arthroplasty, Hip, Pain, Population, Begomovirus, Gene, Water, Arthroplasties, Hips