Liu,Shing H

Institution: National Taiwan University, Taiwan

Top Collaborators: Weng TI, Yang RS, Chiang CK, Wu CT, Tsai KS, Huang CF, Chen YW, Yin J, Yu GA, Wu HY, Sheu ML, Huang KH, Yen YP, Chen YJ, Zhang J, Li SX, Guo ZY, Yuan J, Chen BL, Yang TH

Research Interests: Role, Apoptosis, Human, Treatment, Phosphorylation, Endoplasmic Reticulum, Reticulum, Kinase, Cell, Injury, Protein Kinase, Cells, Glucose, Nitric Oxide, Patients, Rat, Mice, Play, Ability, Ribose