Liu,Nian-Hua

Institution: Nanchang University, China

Top Collaborators: Deng XH, Huang JH, Zou L

Research Interests: Lead, Light