Liu,Lei

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Yao P, Wang Y, Xu J, Wang D, Li T, Wang J, Wang L, Bao W, Zhang X, Keefe DL, Zhang L, Yang W, Rong S, Jiang H, Zhang Y, Zhu Y, Huang J, Zheng T, Zhao Y, Wang F

Research Interests: Cells, Cell, Human, Water, Treatment, Gene, Time, Role, Oxygen, Cancer, Patients, Mice, Genes, Regulation, Kinase, Growth, PCR, Rats, Disease, DNA