Liu,Jun-Ming

Institution: South China Normal University, China

Top Collaborators: Li Z, Zhao WY, Huang QH, Guan YQ, Hong B, Xu Y, Zheng Z, Li HT, Zhang YW, Zhou YB, Yamada A, Wu X, Zhang YH, Lin SQ, Wang WQ, Zhang LH, Li XY, Shimamura A, Ning G, Yang ZG

Research Interests: Cells, Treatment, Hela Cells, Cell, Apoptosis, Diamond, Growth, Patients, Human, Temperature, Bone, Syndrome, Death, Work, Carbon, Bone Marrow, Gene, Inhibition, Marrow, Mutations