Liu,Jin-Dun

Institution: Zhengzhou University, China

Top Collaborators: Qiu JH, Zhang YW, Zhang YT, Zhang HQ

Research Interests: Copper, Water, Efficiency, Ftir, Ions, Membrane, Membranes, Polymerization, Sponge, Time, Transfer, Treatment